Przejście do sekcji:

Treść strony - Dostępność architektoniczna

Parking przed budynkiem Urzędu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – występuje odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Podjazd dla wózków i osób z ograniczeniami ruchowymi jest udostępniony do użytkowania – jednak z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 – główne wejście do budynku jest od strony ul. Aleja Lipowa. Osoby, które poruszają się na wózkach bądź są z ograniczeniami ruchowymi i chcą dostać się do budynku Urzędu od strony parkingu, gdzie występuje podjazd, proszone są o zgłaszanie tej kwestii w sekretariacie Urzędu drogą telefoniczną 56 6786022 lub przez inną osobę. Nie potrzeba się umawiać, wystarczy zadzwonić w chwili przybycia do Urzędu. Panie z sekretariatu dysponują kluczami do drzwi ewakuacyjnych od strony parkingu. Informacja z instrukcją wejścia do budynku Urzędu od strony podjazdu jest zamieszczona na drzwiach od strony parkingu, jak i na drzwiach od strony ul. Aleja Lipowa oraz na stronie internetowej Urzędu i BIP.

Wejście główne do budynku Urzędu odbywa się od strony ul. Aleja Lipowa po schodach, bez barierek. Korytarze urzędu są szerokie, dobrze oświetlone. Brak platform przyschodowych. Brak wind. Brak tablic kontrastowych, czy tablic w języku brajla dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak urządzeń dla osób z wadami słuchu (nie ma dostępności pętli indukcyjnych). W urzędzie nie ma osoby, która ma przeszkolenie do języka migowego (PJM). Brakuje oznaczeń dot. możliwości wejścia do budynku z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Toaleta na parterze budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi i odpowiednie uchwyty przy toalecie).

Dostępność na I piętro budynku Urzędu w czasie trwania pandemii Covid-19 jest ograniczona. Osoby, które potrzebują pomocy urzędników proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu Urzędu. Sekretarki ustalają, który z urzędników może pomóc i dany urzędnik schodzi do klienta.

Przejdź do początku strony