Przejście do sekcji:

Treść strony - listopad

Zapraszamy do nowej świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie

W dawnej szkole w Sąsiecznie ponownie słychać śmiech i rozmowy. Budynek oficjalnie służy już jako świetlica wiejska i siedziba gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Adaptacja obiektu była możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę funduszy z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie.”

W Sąsiecznie mieszka dziś około 500 osób. Dotąd nie było we wsi miejsca do wspólnych spotkań społeczności lokalnej. Teraz to się zmieniło. Gmina pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej na adaptację dawnej szkoły na świetlicę wiejską. W budynku mają siedzibę również pracownicy Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

We wtorek 16 listopada odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy. Spotkanie prowadziły Renata Kwiatkowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie, pod który podlega obiekt oraz Małgorzata Rafacz, sołtyska wsi. Po podziękowaniach kierowanych w stronę wielu znamienitych gości, bez których modernizacja dawnej szkoły nie byłaby możliwa, gospodynie przedstawiły historię budynku i przygotowań do jego adaptacji oraz opowiedziały, jakie mają plany z nim związane.

- Mamy nadzieję, że świetlica będzie miejscem integracji mieszkańców, takim, w którym się odpoczywa i miło spędza czas – mówiła Renata Kwiatkowska.Widzimy, że to już się dzieje, ponieważ w budynku odbywają się liczne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Nie brakuje chętnych do uczestniczenia w nich. Mamy wspaniałe plany związane z tą świetlicą: ogniska, ekologiczny plac zabaw w jej pobliżu, przygotowanie ekoogródka warzywnego. Bardzo dziękuję, że władze gminy są otwarte na potrzeby mieszkańców, że nas słuchają i podjęły decyzję o remoncie dawnej szkoły.

- To piękne, że dawna szkoła znów tętni życiem, że słychać w jej murach rozmowy, śmiech, śpiewanie. Mamy teraz w naszym pięknym Sąsiecznie wspaniałe miejsce, gdzie lubimy przebywać i poznawać siebiedodawała sołtyska Rafacz. - Mieszkańcy już włączają się w organizowanie zajęć w świetlicy, spotykamy się, razem ćwiczymy, tańczymy, szkolimy. Dziękujemy gminie za tę inwestycję.

Nowy budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących. – Zależy mi, aby w naszej gminie osoby z niepełnosprawnością, starsze, schorowane czuły się dobrze i wiedziały, że zależy nam na ich komforcie. Stąd decyzja o odpowiedniej dla nich infrastrukturze budynku wyjaśniał podczas uroczystości wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Przed kilkoma laty zaznaczałem, że gdy tylko pojawią się możliwości pozyskania funduszy z zewnątrz na remont dawnej szkoły, gmina będzie po nie aplikować. Przygotowaliśmy wniosek, uwzględniliśmy wymagania konkursowe i dzięki dobrej współpracy z Lokalną Grupą Działania „Podgrodzie Toruńskie” mamy dziś ten nowoczesny budynek. Zgoda, współpraca, wzajemne zaufanie zawsze przynosiły gminie Obrowo korzyści. Świetlica w Sąsiecznie jest tego kolejnym dowodem.

Działalność gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiła Aleksandra Zdrojewska, jego przewodnicząca, pracownik GOPS w Obrowie. - Zespół monitoruje zjawiska przemocy domowej i koordynuje działania przedstawicieli różnych podmiotów pomagającym rodzinom, które dotknięte są przemocą. Członkowie zespołu opiekują się tymi  rodzinami, podejmują interwencje i informują o możliwościach uzyskania wsparcia. W ramach zespołu są powoływane grupy robocze, które opracowują, dokumentują i realizują plany pomocy. Zespoły powstają po to, aby instytucje, które mają pomagać rodzinom zagrożonym przemocą, jak najlepiej współpracowały. Współpraca ułatwia komunikację, podnosi efektywność działań i wpływa na budowanie zaufania społecznego do pomagających – tłumaczyła Aleksandra Zdrojewska. - Teraz mamy komfortowe warunki do spotkań, jasne, przestronne sale. Bardzo się cieszymy.

Część artystyczną rozpoczął występ dzieci z Osieckiego Klubu Kultury, przygotowanych przez Ewelinę Mytlewską z Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Po dziewczynkach uroczystość śpiewem uświetnił występ Klubu Seniora „Sami Swoi”. Wzruszenie wśród publiczności wzbudził również fragment z pamiętnika Hanny Stroińskiej, poetki z Sąsieczna, czytany przez samą autorkę. Poniżej zamieszczamy tę Kartkę z pamiętnika. Spotkanie nie mogło się obyć bez recytacji wierszy Hanny Stroińskiej. Dwa z nich, poświęcone Sąsiecznu, przedstawiły sołtyska Małgorzata Rafacz, córka poetki oraz Ewelina Mytlewska.

Na koniec goście zaproszeni zostali na wspaniały poczęstunek, przygotowany przez koła gospodyń wiejskich ze Stajenczynek, Osieka nad Wisłą i Sąsieczna.

Świetlica jest otwarta 7 dni w tygodniu.  W budynku odbywają się następujące zajęcia dla dzieci, organizowane między innymi przez sołtyskę Sąsieczna Małgorzatę Rafacz i radę sołecką miejscowości:

 • plastyczno-techniczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanki, orgiami)
 • rozwijające aktywność twórczą
 • rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne)
 • gry i zabawy ruchowe

Nie brakuje zajęć dla dorosłych:

 • spotkania seniorów
 • zumba
 • spotkania koła gospodyń
 • spotkania rady sołeckiej
 • ogniska
 • jogi kundalini
 • szkolenia dla pracowników GOPS
 • spotkania grup roboczych przy Zespole Interdyscyplinarnym
 • spotkania terapeutyczne

Świetlica mieści ok. 60 osób. W budynku znajdują się szatnia, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazyn.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 861 931, 26 zł, w tym kwota dofinansowania to 1 767 903, 74 zł, czyli 94,95 %. Dofinansowanie pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Obrowo.

Krótka historia Sąsieczna

Osada powstała w XVIII wieku, a nazwa miejscowości pochodzi od wyrazu sąsiek – to, co zsieczone, ścięte razem np. jakiś las.W XIX wieku jeden z właścicieli terenów w Osieku nad Wisłą, Dominik Kowalewski, zbudował folwark w Sąsiecznie, w którym było 6 budynków z drewna i 3 murowane. Ludność zajmowała się głownie rolnictwem. W 1934 r. powstała w Sąsiecznie pierwsza szkoła, w której były dwie izby lekcyjne i mieszkanie nauczycielki, a w 1963 roku ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia wybudowano dużą szkołę z domem nauczyciela. W 1993 roku szkołę zlikwidowano. Budynek od wtedy nie był zagospodarowany. W 2016 roku władze gminy Obrowo wraz z przedstawicielami mieszkańców Sąsieczna zaplanowały przekształcenie obiektu na świetlicę wiejską i siedzibę Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Fot. Weronika Rumińska, GOPS w Obrowie
Realizacja filmu: Łukasz Piecyk

Hanna Stroińska, Kartka z pamiętnika

 • 01_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 02_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 03_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 04_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 05_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 06_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 07_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 08_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 09_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 10_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 11_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 12_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 13_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 14_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 15_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 16_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 17_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 18_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 19_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 20_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 21_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 22_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 23_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 24_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 25_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 26_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 27_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 28_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 29_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska
 • 30_Otwarcie Swietlicy Sasieczno_fot_Weronika_Ruminska

Zapraszamy do nowej świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie

Wróć

Przejdź do początku strony