Przejście do sekcji:

Treść strony - listopad

W piątek 26 listopada odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Obrowo

W piątek 26 listopada o godzinie 10:00 rozpocznie się XXIX sesja Rady Gminy Obrowo. Program sesji obejmuje 23 punkty. Radni zajmą się między innymi budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową gminy oraz ustaleniem stawek podatku od nieruchomości. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Transmisję będzie można oglądać pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1453/rada-gminy-obrowo.htm. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy:


1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy
2. Stwierdzenie quorum
3. Ustalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji
5. Wybór sekretarza obrad
6. Informacja Wójta z działalności między sesjami
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2021 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021- 2034
9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2022
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo
20. Interpelacje i wnioski radnych
21. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
22. Sprawy różne
23. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy w Obrowie

Wróć

Przejdź do początku strony