Przejście do sekcji:

Treść strony - Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi

Gmina Obrowo prowadzi punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy.

W punkcie działającym w każdy piątek pracuje Wiesława Tatera, wyspecjalizowana terapeutka uzależnień, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu.

Psychoterapeutka udziela mocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, osobom współuzależnionym, a także wszystkim mieszkańcom gminy potrzebującym wsparcia oraz informacji na temat uzależnień. Po pomoc mogą zgłosić się także ci, którzy doświadczają przemocy lub ją stosują. Z p. Taterą mogą się kontaktować dorośli i dzieci z gminy Obrowo. Specjalistka zapewnia anonimowość swoim podopiecznym.

Zgłoś się do punktu, jeśli:

  • masz problem z nadużywaniem alkoholu,
  • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej osoby,
  • jesteś ofiarą, świadkiem lub sprawcą przemocy.

Zakres pomocy punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób zależnionych i ich bliskich jest następujący:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członka rodziny,
  • informowanie o procedurze leczenia odwykowego,  w tym pomoc w przygotowaniu wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie,
  • przyjmowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie,
  • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
  • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy.

Punkt mieści się  w lokalu  przy Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie, przy ul. Aleja Lipowa 27. Jest czynny w każdy piątek w godz. 8.00 – 16.00

Pamiętajmy, że gmina Obrowo uczestniczy w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i w związku z tym mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z telefonu pod numerem 800 154 030.

Przejdź do początku strony