Przejście do sekcji:

Treść strony - Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi jest dostępny w w każdy piątek w godz. 8:00 - 16:00 w budynku B Urzędu Gminy w Obrowie ul. Aleja Lipowa 27 (pomieszczenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie ).

Punkt prowadzi Pani Wiesława Tatera Certyfikowany Terapeuta Uzależnień, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu Oddział Odwykowy Całodobowy w Czerniewicach.

 

 

 

 

Przejdź do początku strony