Przejście do sekcji:

Treść strony - grudzien

Ewelina Mytlewska z GOK w Obrowie z Teatroteką Szkolną

Teatroteka Szkolna to program, który proponuje nowe spojrzenie na miejsce teatru w szkole i zachęca nauczycieli do prowadzenia zajęć opartych na pracy zespołowej i twórczym wykorzystaniu elementów języka teatralnego. W 2021 roku z Teatroteką Szkolną współpracowała Ewelina Mytlewska z Gminnego Ośrodka Kultury z Obrowie. Nasza animatorka uczestniczyła w spotkaniach instruktorek teatralnych z całej Polski, a warto podkreślić, że do projektu zostało wybranych zaledwie 15 osób.

Uwagi i refleksje Eweliny Mytlewskiej znalazły się w publikacji „Refleksyjnik – o tworzeniu teatru z uczniami i uczennicami”, przygotowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

- Oddajemy w niej głos czterem nauczycielkom i nauczycielowi, którzy dzielą się doświadczeniami zebranymi podczas realizacji różnorodnych projektów teatralnych w swoich szkołach. Dołączamy wypowiedzi instruktorek teatralnych pracujących w domach kultury, które opowiadają o tym, czym kierują się w pracy ze swoimi grupami. Proponujemy również zestaw zadań, które pomogą czytelniczkom i czytelnikom zobaczyć zrealizowane przez siebie spektakle teatralne z nowej perspektywy. Mamy nadzieję, że ten materiał pozwoli nauczycielkom i nauczycielom z uważnością przyjrzeć się swojej dotychczasowej pracy i będzie wsparciem w rozwijaniu teatralnej aktywności młodych ludzi – piszą autorzy publikacji.

Aby pobrać refleksyjnik, kliknij i przejdź do strony Instytutu Teatralnego 

Teatroteka Szkolna to program prowadzony przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Jego głównym celem jest wspieranie nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać teatr do swojej pracy w szkole. To portal, na którym zamieszczane są konspekty zajęć z wykorzystaniem prostych działań teatralnych. Metody nauczania oferowane przez Teatrotekę oparte są na założeniu, że każdy jest twórczy. Autorzy portalu traktują teatr przede wszystkim jako pretekst do wspólnego działania, kreatywnej zabawy, dzielenia się perspektywami i mówienia o tym, co ważne.

Kliknij i przejdź do portalu Teatroteka Szkolna

Wróć

Przejdź do początku strony