Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Bartoszewo

Bartoszewo

Sołtys:
Raciniewski  Wiesław

Rada Sołecka:
1. Winiarski Tomasz - Przewodniczący
2. Gawarkiewicz Robert
3. Kozakiewicz Anna

Komisja Rewizyjna:
1. Gawarkiewicz Stanisław
2. Gawarkiewicz Jan
3. Celmer Stanisław

Przejdź do początku strony