Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Brzozówka

Brzozówka

Sołtys:
Morawska Maria

Rada Sołecka:
1. Popławska Beata - Przewodnicząca
2. Dobrowolska Dorota
3. Piekański Bernard
4. Zając Jan
5. Socha Krystian

Komisja Rewizyjna:
1. Tybuszewski Janusz
2. Balina Teresa
3. Chaciński Roman

Przejdź do początku strony