Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Dobrzejewice

Dobrzejewice

Sołtys: 
Sadowska Jolanta

Rada Sołecka:
1.  Sławkowska Barbara - Przewodnicząca
2. Drzewiecki Tomasz
3. Ramlau Michał

Komisja Rewizyjna:
1. Lewin Wiesława
2. Kowalska Małgorzata
3. Lisicki Radosław

Przejdź do początku strony