Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Dzikowo

Dzikowo

Sołtys:
Sokołowski Włodzimierz

Rada Sołecka:
1. Biel Katarzyna - Przewodnicząca
2. Fidos Beata
3. Depczyński Leszek
4. Makowski Marian
5. Szkutnik Brygida

Komisja Rewizyjna:
1. Pilewski Marcel
2. Wojciechowska Agnieszka
3. Wojciechowska Marta

Przejdź do początku strony