Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Głogowo

Głogowo

Sołtys:
Jeżewski Jan

Rada Sołecka:
1. Szarszewski Jacek - Przewodniczący
2. Smolińska Marzena
3. Zakrzewska Gabriela
4. Kusiorska Monika
5. Kuliga Ilona

Komisja Rewizyjna:
1. Brzustewicz Melania
2. Szczęśniewicz Bernadetta
3. Błońska Hanna

Przejdź do początku strony