Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Kawęczyn

Kawęczyn

Sołtys:
Kowalska Zofia

Rada Sołecka:
1. Lewandowski Janusz - Przewodniczący
2. Politowska Marlena
3. Krzywdzińska Maria
4. Bogdalski Kazimierz
5. Zielińska Karolina

Komisja Rewizyjna:
1. Lewandowski Sławomir
2. Stefaniak Dariusz
3. Politowski Janusz

Przejdź do początku strony