Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Kazimierzewo

Kazimierzewo

Sołtys:
Duszkiewicz Sławomir - wykształcenie średnie, lubi dobry film.

Rada Sołecka:
1. Rygielska Maria - Przewodnicząca
2. Bogusz Ewa
3. Gawarkiewicz Jarosław

Komisja Rewizyjna:
1. Syrocka Anna
2. Rygielski Piotr
3. Kowalski Wojciech

Przejdź do początku strony