Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Łążyn II

Sołtys:
Kłosińska Barbara

Rada Sołecka:
1. Milewicz Beata - Przewodnicząca
2. Karpińska Magdalena
3. Zielińska Agnieszka
4. Migdalski Krzysztof
5. Czarnecki Sylwester

Komisja Rewizyjna:
1. Bartkowska  Anna
2. Fałkowski Karol
3. Sztramkowska Karolina

Przejdź do początku strony