Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Łążynek

Łążynek

Sołtys:
Lemański Roman

Rada Sołecka:
1. Lesiński Sławomir - Przewodniczący
2. Jurkiewicz Michał
3. Jurkiewicz Zuzanna
4. Kosobudzki Stanisław
5. Burak Małgorzata

Komisja Rewizyjna:
1. Lewandowski Przemysław
2. Konczalski Janusz
3. Marcinkowska Barbara

Przejdź do początku strony