Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Obory

Obory

Sołtys: 
Walczyk Lucyna

Rada Sołecka:
1. Maresz Teresa - Przewodnicząca
2. Tomaszewska Bożena
3. Bujalski Andrzej
4. Domagalska Anna
5. Guziałowski Mirosław

Komisja Rewizyjna:
1. Stogowski Łukasz
2. Kruszewska Monika
3. Boniecki-Agyei Krzysztof

Przejdź do początku strony