Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Obrowo

Obrowo

Sołtys:
Wojtylewski Piotr

Rada Sołecka:
1. Wierzbicki Andrzej - Przewodniczący
2. Kowalski Marian
3. Florkiewicz Dorota
4. Pietras Jolanta
5. Górski Piotr

Komisja Rewizyjna:
1. Kasprzak Teresa
2. Mazurkiewicz Gabriel
3. Dobrosielski Mirosław

Przejdź do początku strony