Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Osiek nad Wisłą

Sołtys:
Wieczyński Tomasz

Rada Sołecka:
1. Balewski Krzysztof - Przewodniczący
2. Cymer Joanna
3. Murawski Andrzej
4. Byblewska Bożena
5. Linda-Kozak Beata

Komisja Rewizyjna:
1. Kwiatkowski Paweł
2. Kwiatkowska Renata
3. Gurtowska Bernadeta

Przejdź do początku strony