Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Silno

Silno

Sołtys: 
Kolowca-Kot Magdalena

Rada Sołecka:
1. Grobelniak Małgorzata - Przewodnicząca
2. Moczkowska Regina
3. Bolińska Maria
4. Karpiński Ewa
5. Wodzicka Krystyna

Komisja Rewizyjna:
1. Kaczorowska Marzanna
2. Fijałkowska Aleksandra
3. Wawrzyniuk Małgorzata

Przejdź do początku strony