Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Sąsieczno

Sąsieczno

Sołtys:
Rafacz Małgorzata

Rada Sołecka:
1. Jarkiewicz-Tretyn Joanna - Przewodnicząca
2. Bejgier Barbara
3. Kowalewski Piotr
4. Paluszkiewicz Jakub
5. Późniak Maciej

Komisja Rewizyjna:
1. Rygielska Angelika
2. Grodzińska Monika
3. Podlaszewska Jolanta

Przejdź do początku strony