Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Skrzypkowo

Skrzypkowo

Sołtys: 
Słomczewska Karolina

Rada Sołecka:
1. Maćkiewicz Joanna - Przewodnicząca
2. Parkitna Karolina
3. Boniecki Dawid
4. Krasucki Grzegorz
5. Kończalski Marek

Komisja Rewizyjna:
1. Stanisławski Radosław
2. Podlaszewska Magdalena
3. Iwaniuk Mirosław

Przejdź do początku strony