Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Smogorzewiec

Smogorzewiec

Sołtys: 
Krajewska Jolanta

Rada Sołecka:
1. Krajewski Waldemar - Przewodniczący
2. Dulkiewicz Grażyna
3. Jaskuła Agnieszka

Komisja Rewizyjna:
1. Młynarczyk Jan
2. Musiałowski Kazimierz
3. Jaskuła Rafał

Przejdź do początku strony