Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Szembekowo

Szembekowo

Sołtys: 
Witkowski Wojciech

Rada Sołecka:
1. Narkiewicz Agnieszka - Przewodnicząca
2. Jurkiewicz Zofia
3. Konczalski Tomasz
4. Mytlewska Barbara
5. Tecmer Sławomir

Komisja Rewizyjna:
1. Myszkowska Agnieszka
2. Przybyło Mateusz
3. Piekalski Jan

Przejdź do początku strony