Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Zawały

Zawały

Sołtys:
Tarkowska Alicja

Rada Sołecka:
1. Domagalska Patrycja - Przewodnicząca
2. Kawczyńska Maria
3. Gajewski Emil
4. Lewandowska Julia
5. Nass Lidia

Komisja Rewizyjna:
1. Tomaszewska Ewelina
2. Paurowski Roman
3. Wierzbowski Wojciech

Przejdź do początku strony