Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Zębowo

Zębowo

Sołtys:
Łańcucka Anna

Rada Sołecka:
1. Sobieraj Małgorzata - Przewodnicząca
2. Falkiewicz Janusz
3. Kaźmierkiewicz Elżbieta

Komisja Rewizyjna:
1. Strzelecki Stanisław
2. Strzelecka Anna
3. Przewięźlikowska Małgorzata

Przejdź do początku strony