Przejście do sekcji:

Treść strony - Sołectwo Zębówiec

Zębówiec

Sołtys:
Lewandowski Stanisław

Rada Sołecka:
1. Madej Paweł - Przewodniczący
2. Wiśniewska Mariola
3. Urbańska Wioletta

Komisja Rewizyjna:
1. Madej Sławomir
2. Ott Agnieszka
3. Celmer Aleksandra

Przejdź do początku strony