Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Rolniku, złóż wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

Do 28 lutego rolnicy mogą składać w urzędzie wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju.

O zwrot podatku akcyzowego rolnicy mogą ubiegać się w dwóch terminach:

1) od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

W tym terminie należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

Wypłata zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na rachunek bankowy podany we wniosku będzie dokonana w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 roku.

2) od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

W tym terminie należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Wypłata zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na rachunek bankowy podany we wniosku będzie dokonana w terminie 3 - 31 października 2022 roku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta (do pobrania poniżej).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 1 x 110 zł x ilość ha użytków rolnych
  • 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski przyjmuje Krystyna Balewska, Urząd Gminy w Obrowie, Aleja Lipowa 27, 87 -126 Obrowo, pokój nr 8, tel. 56 678 60 22 wew. 121.

 

Wróć

Przejdź do początku strony