Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

OSP Kawęczyn dołączy do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego

Na terenie naszej gminy funkcjonuje siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Obecnie trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to: OSP KSRG Dobrzejewice, OSP KSRG Osiek nad Wisłą, OSP KSRG Szembekowo. Wkrótce do krajowego systemu ma dołączyć OSP Kawęczyn.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Są to:

 • OSP KSRG Dobrzejewice,
 • OSP KSRG Szembekowo,
 • OSP KSRG Osiek nad Wisłą,
 • OSP Łążynek,
 • OSP Zawały,
 • OSP Kawęczyn.

Obecnie trzy z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W środę 12 stycznia wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński oraz prezes OSP Kawęczyn Janusz Lewandowski podpisali w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu porozumienie w sprawie włączenia do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego OSP Kawęczyn. W podpisaniu porozumień udział wzięli Komendant Miejski PSP w Toruniu st. bryg. Sławomir Reszkowski wraz z zastępcami: st. bryg. Rafałem Świechowiczem oraz mł. bryg. Sławomirem Grudzińskim.

- Gratuluję druhom z Kawęczyna i zapewniam, że gmina nadal będzie wspierać strażaków ochotników z terenu Obrowa. Jestem dumny z pracy naszych druhów, a przede wszystkim z tego, że mieszkańcy gminy zawsze, w każdej potrzebie mogą na nich liczyćmówi wójt Andrzej Wieczyński.

Przed ostatecznym włączeniem jednostki do KSRG musi nastąpić jeszcze akredytacja Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz ostateczne wydanie decyzji przez Komendanta Głównego PSP. 

- Przynależność do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego daje jednostkom większe kompetencje, takie jak prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i ratownictwa medycznego. W OSP Kawęczyn przeszkoliliśmy w tym celu sztab ludzi: nie minimum, które było wymagane, czyli 12 osób, ale dużo więcej - ponad 30 - wskazuje Sławomir Lewandowski, naczelnik OSP Kawęczyn.Przynależność do KSRG to wyróżnienie dla jednostki. Pracowaliśmy na to ostatnie kilkanaście lat. Co rok bierzemy udział w ponad 100 akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 2021 roku wyjeżdżaliśmy do 129 akcji ratowniczo-gaśniczych.

Przed włączeniem jednostek OSP Kończewice i OSP Kawęczyn do KSRG musi jeszcze nastąpić akredytacja Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz ostateczne wydanie decyzji przez Komendanta Głównego PSP. 

Tego samego dnia podobne porozumienie o dołączeniu do KSRG podpisywali także druhowie z OSP Kończewice w gminie Chełmża.
***
KSRG to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jednostki działające w ramach KSRG mają na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej oraz na Ochotniczych Strażach Pożarnych. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Aby dowiedzieć się więcej o KSRG, kliknij i przejdź do strony Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

 • 271742205_238024311814255_3916324182103987270_n
 • 271750681_238024278480925_99411724556243304_n
 • 271752221_238024225147597_6108569730242732152_n
 • 271752413_238024351814251_894047809794754217_n
 • 271756679_238023918480961_3110016273953373356_n
 • 271757816_238024081814278_6350563931906612201_n
 • 271817029_238024208480932_6208804905054562825_n

Wróć

Przejdź do początku strony