Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Turniej Szachowy 13 lutego 2022 r. w SP w Obrowie

W szkołach prowadzono lub prowadzone są nadal koła szachowe. Szkoła Podstawowa w Obrowie przy wsparciu samorządu organizuje kolejny turniej szachowy w dniu 13 lutego 2022 roku dla mieszkańców gminy Obrowo z podziałem na 4 kategorie wiekowe (dzieci, młodież i dorośli). Możliwe jest też uzyskanie przez uczestnika zawodów kategorii szachowej. Zawody rozpoczną się o godzinie 9:30. Zapisy i odprawa techniczna od godziny 9:00.

Regulamin wraz ze wszystkimi informacjami znajduje się w załączniku. Zachęcamy do udziału.

Wróć

Przejdź do początku strony