Przejście do sekcji:

Treść strony - luty

Nowe wyposażenie już w szkołach

Do szkół dotarło już nowoczesne wyposażenie, kupione w ramach projektu „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”. 


Od sierpnia 2021 roku nasza gmina realizuje projekt „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”. W jego ramach wyposażamy wszystkie gminne szkoły w nowoczesny, multimedialny sprzęt do nauki i pomoce dydaktyczne. Oprócz „tradycyjnych” już komputerów, laptopów, rzutników, projektorów, tablic interaktywnych, drukarek i skanerów szkoły otrzymują nowatorskie pomoce dydaktyczne.

Na realizację projektu pozyskaliśmy środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 1.760.750,44 zł.  

- Gdy rozmawiamy o szkołach, mamy na myśli najczęściej ich infrastrukturę. Wspominamy o udanej rozbudowie szkoły w Obrowie oraz o planowanej rozbudowie szkoły w Brzozówce. Jednak same mury to za mało, aby można było mówić o odpowiedniej, interesującej dla dzieci, nauce. Dlatego teraz zadbaliśmy o mniej widoczne, ale tak ważne dla każdego ucznia, nowoczesne wyposażenie i narzędzia do nauki. W gminie Obrowo wpieramy więc szkoły kompleksowopodsumowuje wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

W ramach projektu gmina nie tylko unowocześnia wyposażenie szkół, ale także opłaca dodatkowe, pozalekcyjne i nowatorskie zajęcia dla uczniów każdej ze szkół. Uczestniczy w nich aż 666 uczniów, w tym 190 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a prowadzi je 144 nauczycieli gminnych szkół.

W grudniu 2021 roku rozstrzygnęliśmy dwa postępowania przetargowe na dostawy sprzętu i wyposażenie. Łącznie na ten cel wydaliśmy 453.071,43 zł. Materiały dotarły już do szkół, dzieci (te, które uczą się stacjonarnie) już z nich korzystają.

- Kupiony sprzęt posłuży między innymi kształceniu kompetencji cyfrowych – kompetencji TIK, czyli związanych z technologiami informacyjno – komunikacyjnymi wyjaśnia Joanna Zielińska, kierownik Referatu Oświaty i Sportu, autorka projektu. - Chcemy, aby nasze szkoły dotrzymywały kroku przyspieszeniu cyfrowemu, dlatego tylko z tego projektu (a korzystamy przecież z wielu innych źródeł finansowania oraz środków własnych) kupiliśmy między innymi kolejne 43 laptopy, 35 tabletów, 18 komputerów stacjonarnych z monitorami, 12 monitorów interaktywnych, rzutniki multimedialne z ekranami, tablice interaktywne, projektory i wizualizery.

Zakupiliśmy również wyposażenie pracowni tematycznych m.in. pracowni fizycznej, przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, geograficznej oraz liczne pomoce naukowe, m.in. zestawy przyrządów do pracowni fizycznej i chemicznej, mikroskopy, modele, fantom ratowniczy, przewodniki, atlasy, okazy, wagi laboratoryjne, przenośne zestawy do badań, probówki, zlewki, zestawy brył, gry, zestawy do pomiarów, barometry, deszczomierze, higrometry. 

Kupiliśmy także sprzęt do indywidualnej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Są to między innymi: panele sensoryczne, walizeczki logopedyczne, logopedyczne zabawy i pakiety programów. Do szkół trafiły również materac rehabilitacyjny, bungee, wałek rehabilitacyjny, piłki rehabilitacyjne, deskorolki, squeeze, deska rotacyjna, dyski sensoryczne, grzybek i hamak elastyczny, podwiesie z platformą i drabinką i linami.

Dzieci z problemami logopedycznymi będą mogły ćwiczyć np. z mównicami logopedycznymi T i D i R, P i B i R, K i G na usługach głoski R oraz z wibratorami logopedycznymi.

Sprzęt i pomoce dydaktyczne, jakie otrzymały szkoły, są wynikiem zamówień złożonych przez poszczególne placówki. Wszystkie szkoły otrzymały identyczne katalogi sprzętu i pomocy dydaktycznych do wyboru oraz identyczny czas na określenie, co chcą kupić. Szkoły mogły swobodnie decydować w tym zakresie. Poniżej publikujemy tabelkę, w której widać, na jaką kwotę szkoły złożyły zamówienia, a jaką kwotę otrzymały po negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim.

Projekt „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., w ramach osi priorytetowej RPKP.10.00.00 „Innowacyjna Edukacja”, działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe.

  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_01
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_02
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_03
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_04
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_05
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_06
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_07
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_08
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_09
  • pomoce_dydaktyczne_projekt_gmina_Obrowo_10
Przejdź do początku strony