Przejście do sekcji:

Treść strony - Zespół do spraw promocji Wisły w gminie Obrowo

Zespół do spraw promocji Wisły w gminie Obrowo

W skład zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin: wodniacy, historycy, ekolodzy, leśnicy, ornitolodzy, fotograficy, pasjonaci lokalnej historii, członkowie organizacji pozarządowych z terenu gminy. Głównym zadaniem Zespołu, podzielonym na szereg drobniejszych, jest inicjowanie i promocja działań związanych z Wisłą w gminie Obrowo. Zespołowi przewodniczy sekretarz gminy Mirosława Kłosińska, a Radę Gminy reprezentuje radny Kazimierz Musiałowski.

Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński powołał trzynastoosobowy Zespół do spraw promocji Wisły w gminie Obrowo. – Dziękuję, że na moje zaproszenie do prac odpowiedziało tylu znakomitych specjalistów. Pomysł utworzenia grupy osób, którym bliska jest Wisła, spotkał się z ciepłym przyjęciem wielu środowisk. Zespół ma więc charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu na kwestię wykorzystania potencjału Wisły i zadbania o ten potencjał będziemy patrzeć z wielu różnych perspektywmówi wójt Wieczyński.

W skład zespołu wchodzą:

 • Mirosława Kłosińska – przewodnicząca zespołu, Sekretarz Urzędu Gminy Obrowo;
 • Maciej Kamiński – wiceprzewodniczący zespołu, koordynator prac, żeglarz, jachtowy sternik morski, sternik motorowodny, armator, doświadczony instruktor żeglarstwa, pracownik Urzędu Gminy Obrowo,
 • Marek Skowroński – wiceprzewodniczący zespołu, wiceprezes stowarzyszenia Nasze Silno, pasjonat i znawca lokalnej historii, przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie gminy;
 • Kazimierz Musiałowski – członek zespołu, Radny Gminy Obrowo, sportowiec, maratończyk, propagator zdrowego stylu życia, instruktor biegania i nordic walking;
 • Kamila Czajka – członkini zespołu, przedstawicielka Nadleśnictwa Dobrzejewice, specjalistka ds. promocji, edukacji i urządzania lasu;
 • dr Artur Trapszyc – członek zespołu, przedstawiciel Muzeum Etnograficznego w Toruniu, kierownik Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych;
 • Dorota Kunicka – członkini zespołu, przedstawicielka Muzeum Etnograficznego w Toruniu, pracowniczka Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych;
 • dr Tomasz Brauze – członek zespołu, zoolog, specjalista ornitolog;
 • Dariusz Strzelecki – członek zespołu, pasjonat i znawca lokalnej historii, przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie gminy;
 • Magdalena Majewska – członkini zespołu, artystka fotograf, pasjonatka i znawczyni lokalnej historii, przedsiębiorczyni prowadząca działalność na terenie gminy;
 • Krzysztof Majewski – członek zespołu, artysta fotograf, pasjonat i znawca lokalnej historii, przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie gminy;
 • Przemysław Cąbrowski – członek zespołu, wędkarz, strażnik Społecznej Straży Rybackiej, członek Polskiego Związku Wędkarskiego, pracownik Urzędu Gminy Obrowo,
 • Magdalena Krzyżanowska – członkini zespołu, specjalistka ds. komunikacji i kontaktów z mediami, pracowniczka Urzędu Gminy Obrowo.

Do zadań zespołu należy między innymi propagowanie walorów turystycznych i krajobrazowych wsi nadwiślańskich oraz Wisły, promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego związanego z Wisłą, monitoring i rozwój turystyki wiślanej w gminie Obrowo. Zespół zajmie się także upowszechnianiem i podejmowaniem działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowaniem postaw proekologicznych. – Zależy nam również na zacieśnianiu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i osobami zainteresowanymi celami zespołu zaznacza Maciej Kamiński, koordynator prac.Chcemy zbadać potencjał w zakresie możliwości szerszego wykorzystania walorów Wisły na potrzeby mieszkańców oraz turystów odwiedzających nadwiślańskie tereny gminy Obrowo.

- Wiemy, że wielu mieszkańców naszej gminy pasjonuje się lokalną historią. Cenimy te zainteresowania, wspomagamy ich rozwój. Postanowiliśmy więc powołać zespół, aby z jednej strony poznać entuzjastów Obrowa ze sobą i ułatwić dzielenie się wiedzą. Z drugiej strony chcieliśmy ukierunkować te cenne działania, aby przybliżyć je mieszkańcom – wyjaśnia sekretarz gminy Obrowo Mirosława Kłosińska.

 

Zarządzenie wójta gminy Obrowo w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Wisły

Przejdź do początku strony