Przejście do sekcji:

Treść strony - Projekt "Wisła wciąga"

  • DSC_4255

III spotkanie projektu Wisła Wciąga

W sobotę 22 października w Nieszawie uczestniczyliśmy w III Warsztatach Wiślanych Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu Wisła Wciąga. Kolejne spotkanie projektowe było okazją do podsumowania naszych doświadczeń po wizycie studyjnej w regionie rzeki Vefsna w Norwegii oraz omówienia stanu prac nad inicjatywami lokalnymi wszystkich uczestników. Wzięliśmy również udział w otwarciu jednej z nich: Fundacja Kapsuła wykonała mural "BOGINI WISŁA" w Nieszawie, który od teraz będzie przypominał o roli i wartości Wisły dla nadrzecznych miejscowości, witał wodniaków płynących rzeką oraz cieszył oko mieszkańców. 
  • obrowski_łoś

Wisła wciąga! - wizyta studyjna w regionie rzeki Vefsna

W dniach 26.08-2.09 przedstawiciel gminy Obrowo wziął udział w wizycie studyjnej w Norwegii. Wizyta była kolejną częścią projektu Wisła wciąga! Wraz z reprezentantami fundacji Wolna Wisła - lidera i pomysłodawcy projektu, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju - partnera wspierającego oraz Lokalnej Grupy Działania Chełmno udaliśmy się do regionu rzeki Vefsna, aby sprawdzić, jak o swoją rzekę dbają, jakie mają pomysły i jakie działania podejmują Norwegowie.

Kolejne spotkanie projektu Wisła Wciąga za nami

W sobotę 14 maja przedstawiciele gminy Obrowo wzięli udział w kolejnym spotkaniu warsztatowym projektu Wisła Wciąga, którego celem jest szeroko rozumiana promocja królowej polskich rzek. Spotkanie było dla nas szczególne, ponieważ gmina Obrowo wystąpiła w roli jego gospodarza. Na zaproszenie wójta Andrzeja Wieczyńskiego do świetlicy w Obrowie przyjechali przedstawiciele 12 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, aby wspólnie pracować nad swoimi pomysłami.
  • wisla_wciaga_logo

Wiślane Inicjatywy Lokalne w gminie Obrowo

Gmina Obrowo zakwalifikowała się do programu Wiślane Inicjatywy Lokalne. WIL to działanie w ramach szerszego projektu Wisła Wciąga realizowanego przez Fundację Wolna Wisła, do którego przystąpiliśmy w zeszłym roku. Nasza aplikacja do projektu WIL została uznana za jedną z najlepszych  – na 10 zakwalifikowanych podmiotów, nasze zgłoszenie zajęło drugie miejsce pod względem punktacji. Nasz pomysł zostanie objęty wsparciem merytorycznym i finansowym.
  • DSC_1883

Porozmawiajmy o Wiśle

Obrowo – gmina nad Wisłą – między innymi takim hasłem chcemy promować naszą piękną gminę. Wisła daje wiele możliwości: społecznych, gospodarczych, w zakresie turystyki, ekologii, ale żeby z nich skorzystać, należy mieć plan i odpowiednie dane. Dlatego od kilku miesięcy, dzięki powołaniu przez wójta Wieczyńskiego zespołu do spraw promocji Wisły, szukamy pomysłów i optymalnych rozwiązań na wykorzystanie i zagospodarowanie potencjału rzeki przepływającej przez naszą gminę. W zeszłym roku w ramach działalności zespołu dyskutowaliśmy o planach oraz włączaliśmy się w organizację wydarzeń na terenach nadwiślańskich w Stajenczynkach i Silnie. Zaplanowaliśmy również kolejne działania, o których będziemy informować na naszej gminnej stronie internetowej www.obrowo.pl, w zakładce O gminie > Obrowo – gmina nad Wisłą.
  • Wisła wciąga

Rozmawiamy o Wiśle

Gmina Obrowo przystąpiła do projektu "Wisła Wciąga" zainicjowanego i realizowanego przez Fundację Wolna Wisła. Celem projektu jest wypracowanie strategii wykorzystania potencjału rzeki Wisły na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przy współpracy i współudziale zainteresowanych organizacji, instytucji i osób. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2021 - 2023.

Przejdź do początku strony