Przejście do sekcji:

Treść strony - Projekt "Wisła wciąga"

  • Wisła wciąga

Rozmawiamy o Wiśle

Gmina Obrowo przystąpiła do projektu "Wisła Wciąga" zainicjowanego i realizowanego przez Fundację Wolna Wisła. Celem projektu jest wypracowanie strategii wykorzystania potencjału rzeki Wisły na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przy współpracy i współudziale zainteresowanych organizacji, instytucji i osób. Pierwszy etap to diagnoza potencjałów i problemów kujawsko-pomorskiego odcinka Wisły w zakresie turystyki i rekreacji, środowiska, kultury i społeczeństwa oraz współpracy. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2021 - 2023.

15 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu. Spotkanie pozwoliło poznać się nam osobiście i miało charakter warsztatów diagnostycznych. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci różnorodnych środowisk, m. in. przedstawiciele samorządów Włocławka, Ciechocinka, Torunia;  Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, WOPR, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (gdzie został uruchomiony kierunek Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz katedra hydrologii) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką wiślaną. Tak liczne i różnorodne grono pozwoliło na wymianę poglądów z wielu punktów widzenia. Uczestnicy dyskutowali o pomysłach, potencjale, problemach związanych z wykorzystaniem rzeki z różnych perspektyw: turystycznej, ekonomicznej, społecznej, ekologicznej.

Kolejne spotkanie warsztatowe odbyło się 13 stycznia 2022 r. w formie zdalnej i było kontynuacją dyskusji ze spotkania inicjującego. Ostatnim etapem poprzedzającym sporządzenie dokumentu diagnozy potencjałów i problemów są prowadzone przez realizatorów  pogłębione wywiady z wybranymi uczestnikami projektu. Gmina Obrowo została zaproszona do rozmowy, podczas której mówiliśmy o naszych pomysłach i planach związanych z Wisłą, a także o chęci i potrzebie współpracy różnych środowisk wokół kujawsko-pomorskiego odcinka rzeki.

Podczas spotkań i rozmów naszą gminę reprezentuje koordynator Zespołu do spraw promocji Wisły w gminie Obrowo Maciej Kamiński.

Na koniec lutego 2022 r. zaplanowano publikację dokumentu diagnozy potencjałów i problemów opracowanego na podstawie spotkań i wywiadów oraz kolejne działania w ramach tej inicjatywy. Będziemy o nich informować na naszej gminnej stronie internetowej w zakładce "Obrowo - gmina nad Wisłą".

Strona projektu: https://www.wolnawisla.pl/wisla-wciaga/

Wróć

Przejdź do początku strony