Przejście do sekcji:

Treść strony - Bezpieczeństwo mieszkańców

Stronicowanie

 • Stop aktom wandalizmu

  Stop aktom wandalizmu

  Komisariat Policji w Dobrzejewicach apeluje o właściwym korzystaniu z siłowni zewnętrznej znajdującej się w miejscowości Głogowo przy ulicy Wilczej. Wobec młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz ujawnieniu aktów wandalizmu powyższego obiektu będą wyciągane konsekwencje prawne.

 • Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

  Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

  5 października br. w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie odbyła się debata policyjna na temat bezpieczeństwa oraz istniejących zagrożeniach i metodach ich eliminowania. Komisariat Policji w Dobrzejewicach zorganizował i przeprowadził debatę na temat bezpieczeństwa w naszej gminie.

 • Ostrzeżenie o silnym wietrze

  W nocy z 17 na 18 lutego 2023 r. prognozowany jest silny wiatr o prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach przekraczający 90 km/h - ostrzega Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez podmuchy wiatru i spowodować dodatkowe zniszczenia lub zagrażać ludziom. 

 • Boisko w Obrowie pod czujnym okiem policjantów

  Boisko w Obrowie pod czujnym okiem policjantów

  Komisariat Policji w Dobrzejewicach informuje za naszym pośrednictwem o Planie działań priorytetowych dla rejonu służbowego 50. Policjanci informują, że plan ten dotyczy wybryków chuligańskich i niszczenia mienia publicznego na terenie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Obrowie. Policja podejmie działania mające na celu eliminację tego problemu.

 • Pamiętaj o odśnieżaniu dachów i usuwaniu sopli

  Pamiętaj o odśnieżaniu dachów i usuwaniu sopli

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli. - Ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu – pisze Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i publikuje komunikat zimowy skierowany do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

   

 • Nowy samochód dla policjantów z Dobrzejewic

  Nowy samochód dla policjantów z Dobrzejewic

  Dwa samorządy: gminy Obrowo i Czernikowo kupiły samochód dla policjantów Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. To nowoczesna Skoda, którą wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński przekazał z wójtem Czernikowa Tomaszem Krasickim komendantowi Tomaszowi Markowskiemu. W trakcie spotkania policjanci podkreślali, że doceniają dużą pomoc samorządów dla dobrzejewickiej komendy. Mówili, że współpraca z władzami gmin jest wyjątkowo dobra i przynosi korzyści mieszkańcom rejonu. Żartowali, że otrzymali piękny prezent na święta.

   

 • Opaski odblaskowe dla bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców naszej gminy

  Opaski odblaskowe dla bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców naszej gminy

  Wszystkie dzieci z przedszkoli i szkół naszej gminy otrzymały od nas opaski odblaskowe. W okresie jesienno – zimowym są one szczególnie potrzebne, a nawet niezbędne dla bezpiecznego poruszania się przy drogach. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używać odblasków w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

   

 • Jakiej jakości będzie węgiel, który mamy kupować od PGE Paliwa?

  Jakiej jakości będzie węgiel, który mamy kupować od PGE Paliwa?

  Wśród wielu pytań kierowanych do nas w związku ze sprzedażą paliwa stałego po preferencyjnej cenie przeważają te dotyczące jakości węgla, który ma być dystrybuowany. Dlatego też publikujmy certyfikaty jakości węgla, które otrzymaliśmy od spółki PGE Paliwa. Ta firma, zgodnie ze wskazaniami rządu, będzie nam sprzedawać węgiel dla Państwa. 

   

 • Tabletki z jodkiem potasu – sprawdź miejsca dystrybucji

  Tabletki z jodkiem potasu – sprawdź miejsca dystrybucji

  Na polecenie władz centralnych gmina Obrowo ustaliła miejsca i zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. U nas będą one wydawane przez strażaków ochotniczych straży pożarnych i przez straż gminną w siedmiu lokalizacjach dobrze znanych mieszkańcom. Dystrybucja preparatu rozpocznie się dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

   

Stronicowanie

Przejdź do początku strony