Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

Droga do aktywności – osoby z niepełnosprawnością już się integrują

12 osób z niepełnosprawnością oraz 6 osób z ich otoczenia uczestniczy w projekcie Droga do aktywności realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. Otwarto już wspólną „kawiarnię” z grami planszowymi, rozmawiano o wsparciu udzielanym osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie pozyskał pieniądze z funduszy unijnych na realizację projektu pn. Droga do aktywności. Jego celem jest integracja osób z niepełnosprawnością i ułatwianie im funkcjonowania w społeczeństwie. Spotkania odbywają się w świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie.

W projekcie bierze udział dwanaście osób z niepełnosprawnością oraz sześcioro ich rodziców. Pierwsze integracyjne zajęcia już się odbyły. Uczestnicy otworzyli „kawiarnię” z grami planszowymi, rozmawiali i poznawali się. Zabawy odbywały się zarówno w dużym budynku świetlicy, jak i w malowniczym Sąsiecznie. Grano w szachy, kółko i krzyżyk, tangram, serso, w kręgle i w kule Boule. Osoby niepełnosprawne były stale wspierane przez asystentów.

W tym samym czasie, w drugiej sali, rodzice osób z niepełnosprawnością brali udział w warsztacie pt. Ulgi i uprawnienia związane z niepełnosprawnością. Pytaniom nie było końca. Rozmawiano między innymi o asystencie osobistym osoby niepełnosprawnej, o świadczeniach dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Dyskutowano także o warsztatach terapii zajęciowej orazo usługach i rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych, gdy zabraknie ich opiekunów. 

- Uśmiech na twarzach uczestników był najlepszym podsumowaniem dnia ocenia Renata Kwiatkowska, kierowniczka GOPS w Obrowie, pomysłodawczyni i autorka projektu. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11:Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”.

Kliknij i przejdź po szczegółowe informacje na temat projektu "Droga do aktywności"

  • Droga_do_aktywnosci_01
  • Droga_do_aktywnosci_02
  • Droga_do_aktywnosci_03
  • Droga_do_aktywnosci_04
  • Droga_do_aktywnosci_05
  • Droga_do_aktywnosci_06
  • Droga_do_aktywnosci_07
  • Droga_do_aktywnosci_08

Wróć

Przejdź do początku strony