Przejście do sekcji:

Treść strony - maj

Umowa na rozbudowę szkoły w Brzozówce i budowę przedszkola podpisana

Szkołę i przedszkole w Brzozówce  wybuduje firma Betpol Bis z Silna. Wójt Andrzej Wieczyński i właściciel firmy Dariusz Strzelecki podpisali dziś umowę w tej sprawie. To historyczna chwila. Rozpoczynamy największą w historii gminy inwestycję zarówno pod względem kubaturowym, jak i finansowym. Symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że firma z gminy Obrowo będzie budować gminną szkołę.

Będzie nowoczesna i przestronna. Na parterze znajdzie się przedszkole, kuchnia i stołówka, a piętrze ulokowana zostanie nowa część szkoły. Powstanie w niej 10 sal lekcyjnych, aula oraz sala rekreacyjna. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński podpisał dziś - przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Faleńskiej - umowę na rozbudowę szkoły podstawowej w Brzozówce wraz z budową przedszkola z firmą Betpol Bis z Silna. Ze strony wykonawcy umowę podpisywał jej właściciel Dariusz Strzelecki.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca ma 24 miesiące na wykonanie zadania. Wartość umowy to 12 mln 200 tys. złotych.

- To historyczna chwilaocenia wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Rozpoczynamy największą w historii gminy inwestycję zarówno pod względem kubaturowym, jak i finansowym. Dotąd w gminie Obrowo nie przeznaczaliśmy na jedno zadanie tak dużej kwoty. Tym większe znaczenie ma fakt, że powstaje właśnie szkoła – obiekt, który posłuży edukacji naszych dzieci.

W podpisywaniu umowy uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Obrowo Roman Skórski oraz Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno – gospodarczego Daniela Korpalska – oboje z Brzozówki.

- Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej uroczystości. Mamy świadomość, że budowa będzie dużym wyzwaniem dla budżetu gminy Obrowo, ale jednocześnie wiemy, jak bardzo mieszkańcom naszej miejscowości potrzebna jest ta inwestycja podkreślali radni Roman Skórski i Daniela Korpalska. 

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Betpol Bis z Silna. Wójt zaznaczał, jak istotny jest dla niego fakt, że firma z gminy Obrowo będzie budować gminną szkołę. – Ma to wymiar symboliczny i praktycznymówił wójt.Udzielając zamówienia temu przedsiębiorcy wspieramy lokalny biznes i jego pracowników.

Firma Betpol Bis to znana nie tylko na lokalnym rynku firma budowlana. Jej właściciel Dariusz Strzelecki zapewniał, że inwestycja jest ważna również dla niego.Dzięki temu zamówieniu mogę utrzymać zatrudnienie i dać pracę wielu osobom. Część z nich to mieszkańcy gminy Obrowo. Wiemy, jak trudna jest obecnie sytuacja na rynku budowlanym. Ceny materiałów wzrosły tak drastycznie, że zamawiający i wykonawcy odstępują od zawartych umów. Dodatkowo, otrzymanie kredytu na budowę domu graniczy z cudem, toteż nie przybywa nam nowych zamówień. Rozważałem więc zwolnienie części osób. Zawarta dziś umowa sprawia, że nie stracą oni pracy. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ duża ilość moich pracowników związana jest z firmą od wielu lat. 

Jaka będzie nowa szkoła?

Nowa szkoła będzie dwukondygnacyjna. Na parterze znajdzie się przedszkole z sześcioma salami dla dzieci, szatniami, pomieszczeniem na wózki i gabinetem pielęgniarki. Każda sala dla przedszkolaków będzie oczywiście miała osobną łazienkę z prysznicami i toaletę.

Na parterze powstanie także nowoczesna, duża kuchnia, gotująca posiłki na potrzeby wszystkich uczniów. Kuchnia wyposażona będzie w sterylizator oraz w zmywalnię ze zmywarkami z funkcją wyparzania. W kuchni znajdą pomieszczenia do obróbki określonego rodzaju żywności. Będą to: pomieszczenie do magazynowania i obróbki jaj, stanowisko do przygotowania potraw mącznych, stanowisko obróbki mięsa, magazyn warzyw oraz osobne stanowiska do ich obróbki wstępnej oraz wtórnej.

Bezpośrednio przy kuchni będzie się mieścić stołówka.

Na piętrze ulokowana zostanie nowa część szkoły. Powstanie w niej 10 przestronnych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet logopedy i gabinet wczesnego wspomagania. Na piętrze znajdzie się również aula oraz sala rekreacyjna, z zamontowanymi świetlikami dachowymi dostarczającymi wymaganą ilość światła dziennego do pomieszczenia. Także tutaj przewidziano łazienki i toalety oraz pomieszczenia magazynowe.

Przy szkole powstanie parking, a cały teren wokół budynku zyska nowe nasadzenia. Wokół placówki będzie więc zielono.

Obiekt będzie wyposażony w kotłownię gazową.

Budynek przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zaprojektowano pochylnię zewnętrzną przy głównych wejściach oraz zastosowano drzwi bez progów. Na każdej kondygnacji przystosowano po jednym WC dla osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić dostęp na I piętro, w jednej z klatek schodowych zaprojektowano platformę schodową. Na terenie inwestycji powstaną także miejsce postojowe przystosowane dla osób  z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej i budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzozówka” dofinansowany jest kwotą 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

 

  • Podpisywanie umowy 20 05 2022 01
  • Podpisywanie umowy 20 05 2022 03
  • Podpisywanie umowy 20 05 2022 04
  • gmina_obrowo

Wróć

Przejdź do początku strony