Przejście do sekcji:

Treść strony - Szkoła muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą

Szkoła muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą

Pomysł na utworzenie szkoły muzycznej na terenie gminy Obrowo zrodził się w wyniku dużego zapotrzebowania środowiska lokalnego na kształcenie dzieci i młodzieży w kierunku muzycznym.

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą posiada dwa odrębne cykle kształcenia: cykl 6-letni, który jest przeznaczony dla dzieci młodszych oraz cykl 4-letni, przeznaczony dla dzieci starszych i młodzieży.

Szkoła prowadzi zajęcia popołudniowe, kształci uczniów z zakresu gry na wybranym instrumencie indywidualnie, co oznacza , że jeden uczeń nauczany jest przez jednego nauczyciela, natomiast pozostałe zajęcia teoretyczne takie jak: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne realizowane są w małych grupach.
Zajęcia w szkole prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę muzyczną. Wszyscy nauczyciele szkoły są absolwentami Akademii Muzycznych oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, dzięki temu zapewniają wysoki poziom nauczania.

Kształcenie muzyczne poprzez naukę gry na instrumentach to nie tylko lekcje. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność występu publicznego, poprawne zachowanie na scenie i radzenie sobie ze stresem, a także umiejętność przekazania emocji płynących z muzyki, dlatego działalność szkoły obfituje w szereg koncertów, występów i popisów.

Strona internetowa placówki: https://muzycznaosiek.pl/

 

Przejdź do początku strony