Przejście do sekcji:

Treść strony - sierpien

Konsultacje Lokalnej strategii rozwoju – zmiana godziny spotkania w Obrowie na 16.00

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zmienia godzinę spotkania w Obrowie dotyczącego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2029. Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Obrowie rozpocznie się o godz. 16.00 (a nie jak wcześniej planowano o godz. 13.00). Godzina spotkania w świetlicy w Sąsiecznie nie ulega zmianie; pozostaje godz. 13.00.

Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie to stowarzyszenie trzech podtoruńskich gmin: Obrowa, Wielkiej Nieszawki i Lubicza. Głównym celem naszej organizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców. Cel realizujemy w oparciu o podstawowy dokument Grupy, którym jest Lokalna Strategia Rozwoju. Właśnie kończy się okres obowiązywania obecnej Strategii, toteż biuro LGD organizuje konsultacje społeczne ws. opracowania nowej: na lata 2023 – 2029.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w następujących dniach:

 • 09.08.2022r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Obrowie przy Alei Lipowej 29
 • 11.08.2022r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie przy ul. Długiej 49

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są mieszkańcy, przedsiębiorcy, władze gminy, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, a także przedstawiciele organizacji społecznych, ochotniczej straży pożarnej, kół gospodyń wiejskich oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających na terenie gminy Obrowo.

Program konsultacji jest następujący:

 1. Informacje na temat instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER)” (Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 2. Efektywność wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2021 przez Stowarzyszenie LGD „Podgrodzie Toruńskie”
 3. Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie” na lata 2023 – 2029:
  1. Analiza mocnych i słabych stron obszaru objętego strategią (gminy: Obrowo, Lubicz, Wielka Nieszawka)
  2. Identyfikacja grup docelowych strategii
  3. Kierunki strategii i plan podziału środków na jej realizację

W imieniu organizatora - Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie" - zapraszamy na konsultacje.

Wróć

Przejdź do początku strony