Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje drogowe, oświetlenie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 na długości 2,050km

Plan 241.230zł. Wykonanie 240.851,57zł.
Realizacja 99,84%
Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie realizacji powyższego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji dokonano przebudowy drogi na długości 2,050km o następującym zakresie: jezdnia (11.691m2), chodniki (194m2), pobocza (2.884,50m2), lampy oświetleniowe hybrydowe (4szt.).

 • DSC_9903
 • DSC_9894
 • DSC_9886

Przebudowa drogi gminnej nr 1010138C w miejscowości Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742

Plan 763.732zł. Wykonanie 763.731,12zł.
Realizacja 100%
Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).
W ramach zadania dokonano wycinki drzew wzdłuż drogi (12 szt.) oraz zamontowano tablicę informacyjną. W ramach robót budowlanych wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni na powierzchni 4188 m2 na długości 783 mb; wykonano pobocza na powierzchni 1023 m2, powierzchnia zjazdów 422 m2. W ramach zadania wykonano chodniki i perony z kostki o powierzchni 167 m2.

 • DSC_9924
 • DSC_9930
 • DSC_9939

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap I

Plan 2.271.292,69zł. Wykonanie 2.106.059,62zł.
Realizacja 92,73%
W ramach powyższego zadania w roku 2021 wykonano:
- ul. Leśna w Dzikowie w kwocie 240.133,46zł. (w tym środki RFIL 237.786,82zł.) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 4155m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 990m2, oznakowanie wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Długa w Sąsiecznie w kwocie 261.047,67zł. (w tym środki RFIL 258.701,03zł.) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 4491m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 1497m2,
oznakowanie wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Polna w Obrowie w kwocie 178.462,24zł. (w tym środki RFIL 166.365,60zł.) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 2460m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 922,5m2, oznakowanie wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Śliwkowa w Brzozówce w kwocie 183.938,05zł. (w tym środki RFIL 73.439,24zł.) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 2250m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 750m2,
wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 111,75m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 50mb,
- ul. Olszynowa w Brzozówce w kwocie 253.912,44zł.- wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 3168m2, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego warstwa grubości 8cm na powierzchni 1056m2, wykonanie zjazdów do posesji na
powierzchni 253,3m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 149mb,
- droga gminna w Zębówcu w kwocie 239.134,34zł. (w tym środki FOGR 90.432zł.) - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 3956m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm – 1413m2, wykonanie
zjazdów do posesji na powierzchni 163,8m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Dębowa w Brzozówce w kwocie 56.344,30zł. – wykonanie map do celów projektowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 450m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm – 150m2, wykonanie zjazdów do posesji, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- droga gminna w Łążynie (dz. 161) w kwocie 99.445,62zł. – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm o powierzchni 1155m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na
powierzchni 330m2, wykonanie oznakowania, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- droga gminna w Łążynku (dz. 184/2) w kwocie 173.879,35zł. – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 2450m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o
grubości 8cm na powierzchni 700m2, wykonanie oznakowania, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Wilcza w Głogowie w kwocie 202.930,63zł. - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 2421m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 807m2, wykonanie zjazdów do
posesji na powierzchni 163,8m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- ul. Sarnia w Głogowie w kwocie 154.587,50zł. - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 1656m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 552m2, wykonanie zjazdów do
posesji na powierzchni 52,15m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,
- droga gminna w Zawałach (dz. 52/4) w kwocie 66.372,45zł. – wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na powierzchni 432m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 144m2, wykonanie zjazdów do posesji, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi,

W roku 2021 opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania nawierzchni asfaltowych następujących dróg gminnych: Zawały dz. 48/7 i 48/13, Obrowo ul. Osiedlowa, Osiek nad Wisłą ul. Storczykowa, Tulipanowa i Radosna.

Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych - droga gminna w Zębówcu

 • DSC_9907
 • DSC_9909
 • DSC_9920

Brzozówka ul. Dębowa - wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni jezdni

 • 245074332_243267667754130_8045966879243218829_n
 • DSC_0010
 • DSC_0012

Brzozówka, ul. Śliwkowa

 • DSC_0013
 • DSC_0014
 • DSC_0015

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Zawałach

 • 245227385_573474013901913_6352308471275509856_n
 • 245295579_972158149999096_8441674043304160503_n
 • DSC_9999

Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 450.000 zł. Wykonanie 446.978,69zł.
Realizacja 99,33%

Wykonano podbudowy na następujących drogach:
- ul. Olszynowa w Głogowie w kwocie 12.300zł. – korytowanie i profilowanie podłoża, utwardzenie kruszywem drogowym frakcji 0,32mm – wykonano 1150m2 podbudowy o grubości 20cm,
- ul. Dworcowa w Obrowie w kwocie 17.220zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 575m2, grubość podbudowy 35cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,32mm,
- ul. Leszczynowa w Obrowie w kwocie 18.450zł. – korytowanie i profilowanie podłoża, utwardzenie kruszywem drogowym frakcji 0,32mm – wykonano 775m2 podbudowy o grubości 35cm,
- ul. Leśna w Stajenczynkach w kwocie 11.070zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 850m2, grubość podbudowy 30cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,32mm,
- ul. Kwiatowa w Szembekowie w kwocie 31.272,75zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 565m2, grubość podbudowy 15cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm grubość 10cm,
- ul. Jaskółcza w Głogowie w kwocie 31.881,60zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 576m2, grubość podbudowy 15cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm grubość 10cm,
- ul. Miła w Szembekowie w kwocie 23.662,13zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 427,35m2, wykonana kruszywem  drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie,
- ul. Wiązowa w Brzozówce w kwocie 52.459,50zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 850m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie, wykonano odwodnienie z dwoma wpustami na odcinku 55mb,
- ul. Sarnia w Głogowie w kwocie 98.246,25zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 1775m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie,
- ul. Storczykowa w Osieku w kwocie 70.887,96zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 504m2, niwelacja terenu i profilowanie skarpy, wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 90mb,
- ul. Polna w Osieku w kwocie 33.008,61zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 3300m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- dz. 269/27 w Kawęczynie w kwocie 8.584,34zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 800m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- ul. Hiacyntowa w Obrowie w kwocie 8.617,23zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 660m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- ul. Cedrowa w Obrowie w kwocie 6.933,25zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 500m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- dz. 13 w Kawęczynie w kwocie 12.097,02zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 1000m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie,
- ul. Poranna Rosa w Głogowie w kwocie 10.288,05zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o powierzchni 1420m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo

Plan 630.000zł. Wykonanie 594.777,92zł.
Realizacja 94,41%
W roku 2021 w ramach powyższego zadania wykonano m.in.:
- ul. Grabowa w Brzozówce w kwocie 18.200zł. – przebudowa drogi gminnej o powierzchni 220m2 z kostki brukowej oraz zamontowanie wpustu melioracyjnego,
- droga gminna nr 101008C w Szembekowie (dodatkowy odcinek) w kwocie 168.342,72zł. – wykonanie nowej nawierzchni jezdni odcinek 280mb, na powierzchni 1456m2, wykonanie poboczy na powierzchni 420m2 oraz zjazdów 120m2,
- droga gminna nr 101013C w Kawęczynie (dodatkowy odcinek) w kwocie 280.735,20zł.
– wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni odcinku 370mb, powierzchnia podbudowy 1961m2, powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1850m2, wykonanie poboczy na powierzchni 544m2 oraz zjazdów 200m2, wykonano inwentaryzację geodezyjną,
- ul. Kalinowa w Brzozówce w kwocie 52.000zł. – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na powierzchni 520m2, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego warstwa o grubości 8cm na powierzchni 1560m2 oraz wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 24m2,Długość odcinka drogi 104mb.

Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo

Plan 15.000zł. Wykonanie 14.514,00zł.
Realizacja 96,76%
W analizowanym okresie dokonano naprawy i przebudowy 120 m2 chodnika z kostki brukowej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych przy ulicy Aleja Lipowa w miejscowości Obrowo przy placówce pocztowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+988 do km 1+892

Plan 934.980zł. Wykonanie 934.979,52zł.
Realizacja 100%
Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).
W ramach zadania wykonano wycinkę drzew wzdłuż drogi (50 szt.). W ramach robót budowlanych wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 984 mb, na powierzchni 5090 m2, wykonano chodniki i perony autobusowe o powierzchni 1105 m2. Wykonano również oświetlenie przy przejściach dla pieszych, odtworzono rowy oraz utwardzono pobocza o powierzchni 990 m2.

Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy

Plan 335.000zł. Wykonanie 332.023,28zł.
Realizacja 99,11%
W roku 2021 dokonano dostawy i montażu lamp solarnych w następujących miejscowościach:
- Brzozówka ul. Brzoskwiniowa – 2szt.,
- Obrowo ul. Gruszowa – 1szt.
- Zębówiec – 3szt.,
- Obrowo ul. Osiedlowa 1szt.,
- Obrowo ul. Piaskowa – 1szt.,
- Szembekowo ul. Miętowa – 1szt.,
- Szembekowo ul. Zielna – 4szt.,
Dokonano zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia 13 punktów świetlnych w Głogowie ul. Wilcza,, 16 punktów świetlnych w Silnie ul. Leśna oraz 7 punktów świetlnych w Zawałach (dz. 255).

Przejdź do początku strony