Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje budowlane i termomodernizacyjne

Inwestycje w 2021 roku

  • SP Obrowo

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Środki zaplanowane: 661.268zł
Środki wydatkowane: 656.812,35zł
Pozyskane środki zewnętrzne:
Zadanie zakończone i rozliczone.

  • Pałac w Zębowie

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo

Środki zaplanowane: 1.378.917zł.
Środki wydatkowane: 1.377.235,88zł.
Pozyskane środki zewnętrzne:
Zadanie zakończone i rozliczone.

  • 43966

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Silno

Środki zaplanowane: 163.000zł.
Środki wydatkowane: 162.160,00zł.
Zadanie zakończone i rozliczone.

  • Muzyczna Osiek nad Wisłą

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą

Środki zaplanowane: 83.148zł.
Środki wydatkowane: 83.148,00zł.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo

Plan 7.050zł. Wykonanie 7.050,00zł.
Realizacja 100%
W roku 2021 poniesiono koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ornitologiczno – chipoterologicznej dla budynku PKP oraz opracowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadanie kontynuowane w roku 2022.

Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skrzypkowo

Plan 60.000zł. Wykonanie 60.000zł.
Realizacja 100%
W ramach prac w roku 2021 wykonano roboty rozbiórkowe – rozbiórka rynien, pokrycia dachowego i więźby dachowej, rozbiórka izolacji cieplnej, rozbiórka podłóg, Wykonano nowe pokrycie dwuwarstwowe dachu z papy asfaltowej zgrzewalnej.

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.

Przejdź do początku strony