Przejście do sekcji:

Treść strony - Edukacja

Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łążynie

Plan 35.000zł. Wykonanie 34.999,63zł.
Realizacja 100%
Zakupiono piec konwekcyjno – parowy SMART COOK Stalgast 11GN1/1 do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Łążynie.

Wyposażenie TIK dla SP w Brzozówce – monitor interaktywny

Plan 32.000zł. Wykonanie 24.300zł.
Realizacja 75,94%
W ramach realizowanego projektu „Wyższe kompetencje uczniów” zakupiono 2 monitory interaktywne Optoma 3861 RK wraz z akcesoriami i przekazano do Zespołu Szkół w Brzozówce.

Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Plan 200.000zł. Wykonanie 21.641,00zł.
Realizacja 10,82%
Wydatkowano środki tytułem wykonania map do celów projektowych w wysokości 1.100zł. oraz wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zadanie kontynuowane w roku 2022.

Przejdź do początku strony