Przejście do sekcji:

Treść strony - Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie

Plan 65.000zł. Wykonanie 63.200zł.
Realizacja 97,23%
Na podstawie zawartej umowy zakupiono samochód marki VOLKSWAGEN Transporter
T6 TDI Mixt, rok produkcji 2016. Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach

Plan 12.500zł. Wykonanie 11.177,63zł.
Realizacja 89,42%
Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach na dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych straży
Pożarnych etap IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego a lata 2014 – 2020r.

Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo

Plan 600.000zł. Wykonanie 54.710zł.
Realizacja 9,12%
Wydatkowano środki na usługę w zakresie ustalenia pochodzenia i typu gleb oraz pomiar jej zasięgu, dokumentację aplikacyjną do wniosku wraz z załącznikami oraz wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie kontynuowane w roku 2022.

Przejdź do początku strony