Przejście do sekcji:

Treść strony - Ochotnicze Straże Pożarne

Termomodernizacja budynku OSP w Dobrzejewicach

Plan 11.550zł. Wykonanie 11.545zł.
Realizacja 99,96%
Wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjnych w kwocie 745zł. Oraz wykonanie inwentaryzacji
technicznej wraz z opinią obiektu na kwotę 10.800zł.
Zadanie realizowane będzie w latach następnych przy współudziale środków unijnych.

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie

Plan 240.000zł. Wykonanie 240.000zł.
Realizacja 100%
Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Kawęczynie.

Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona.

Przejdź do początku strony