Przejście do sekcji:

Treść strony - Odnawialne źródła energii, ekologia

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – etap II

Plan 1.847.202zł. Wykonanie 1.553.106,68zł.
Realizacja 84,08%
Wykonanie specyfikacji technicznej dostawy wraz z montażem. Zaprojektowanie, dostawa i montaż 35 zestawów kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby prywatnych gospodarstw domowych o łącznej mocy 271,58 kW wraz z niezbędnymi
elementami instalacji . Zapewnienie możliwości podłączenia instalacji do sieci Ethernet lub WiFi.
Panele:
1) Leapton Solar 450W (25 instalacji)
2) Blaupunkt 450W (4 instalacje) dokładny odpowiednik Leapton Solar
3) Recom 460W (3 instalacje)
4) Seraphim 440W (3 instalacje)

Wykonanie kompletnej instalacji pompy ciepła – 16 szt. marki Panasonic WHMXC09J3E5 wraz z niezbędnymi elementami instalacji oraz zapewnienie możliwości podłączenia instalacji do sieci Ethernet lub WiFi.
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych oraz udziale mieszkańców.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 20.000zł Wykonanie 20.000zł.
Realizacja 100%
Wypłacono 20 dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

Przejdź do początku strony