Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje społeczne, integracja lokalnych społeczności

Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem

Plan 16.360zł. Wykonanie 16.359,00zł.
Realizacja 99,99%
Wykonano wiatę rowerową i stojak wraz z montażem w miejscowości Brzozówka.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Przejdź do początku strony