Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje budowlane i termomodernizacyjne

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach

Plan 89.400,00 zł. Wykonanie 89.399,80zł.
Realizacja 100%
W roku 2019 w ramach inwestycji dokonano modernizacji obiektu i terenu szkoły. Zakres robót obejmował modernizacje budynku szkolno – dydaktycznego, odnowę elewacji, wykonanie chodnika, zagospodarowanie terenu wraz z wymianą gruntu. Poniesiono również koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Plan 159.762,00 zł. Wykonanie 159.761,01zł.
Realizacja 100%
W roku 2019 w ramach inwestycji dokonano modernizacji obiektu celem dostosowania do istniejących standardów oraz zaleceń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zakres robot obejmował modernizację szkoły w tym sali gimnastycznej, szatni męskiej, korytarzy oraz toalet. Poniesiono również koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce

Plan 98.000,00 zł. Wykonanie 98.000,00 zł.
Realizacja 100%
W roku 2019 w ramach inwestycji dokonano wymiany pokrycia dachowego na sali gimnastycznej oraz poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim

Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 177.797,00 zł. Wykonanie 177.796,87 zł.
Realizacja 99,99%
W ramach inwestycji zamontowano klimatyzację na parterze budynku Urzędu Gminy oraz opłacono nadzór inwestorski. Zamontowano klimatyzatory ścienne, instalację rurociągów miedzianych, instalacji przewodu odprowadzającego skropliny, wykonanie instalacji elektrycznej, przebicie otworów w ścianach dla przewodów instalacyjnych, rozruch klimatyzacji.

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

Plan 64.270,00 zł. Wykonanie 64.270,00 zł.
Realizacja 100%
W roku 2019 w ramach inwestycji naprawiono dach sali gimnastycznej oraz pomalowano elewację po wykonanych pracach izolacyjnych przy budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie

Plan 113.072,00 zł. Wykonanie 113.070,50 zł.
Realizacja 99,99%
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji poniesiono koszty związane z audytem energetycznym budynku, dokumentacją
projektowo-kosztorysową oraz studium wykonalności dla zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie".

Zadanie kontynuowane w latach następnych.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo

Plan 54.320,00 zł Wykonanie 26.691,00 zł
Realizacja 49,13 %
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem I etapu dokumentacji projektowej rewitalizacji
budynku Pałacu w miejscowości Zębowo.

Zadanie kontynuowane w latach kolejnych.

Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Plan 46.150,00 zł. Wykonanie 46.150,00 zł.
Realizacja 100%
Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023. W ramach inwestycji poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego dla zadania
inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego" oraz koszty związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

Zadanie kontynuowane w latach kolejnych.

Przejdź do początku strony