Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Rozbudowa magistrali wodociągowej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo

Plan 383.373,00 zł. Wykonanie 383.372,83 zł.
Realizacja 99,99 %
W ramach inwestycji zakup materiały na potrzeby realizacji inwestycji, wytyczono wodociąg – 870 mb. Sieć wodociągowa – budowa wodociągu – 870 mb. wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka Wykonano przewiert sterowany Dn 315 pod wodociąg w Brzozówce ul. Owocowa.
Wykonano mapę inwentaryzacyjną wodociągu w Brzozówce o długości 870 mb.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ul. Zielna)

Plan 38.773,00 zł. Wykonanie 38.772,81 zł.
Realizacja 99,99 %
Zakres wykonanych robót obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej – 200 mb, wraz z przyłączami – 14 szt. w miejscowości Szembekowo ul. Zielna.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory

Plan 57.483,00 zł Wykonanie 57.482,15 zł
Realizacja 99,99%
W ramach inwestycji zakupiono materiały do budowy wodociągu, wybudowano sieć wodociągową 612 mb (fi 110), budowa wodociągu 192 mb (fi 90) wraz z przyłączami – szt. 42 o łącznej długości 650 mb, oraz hydrantami – 4 szt.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno

Plan 122.000,00 zł. Wykonanie 121.990,10zł.
Realizacja 99,99%
Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakres wykonanych robót obejmuje roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, opłatę za przyłącze energetyczne, nadzór inwestorski. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację grawitacyjną Ø 200 mm o długości 1.685,20 mb, kanalizację grawitacyjną Ø 250 mm o długości 530,30 mb, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 mm, kanalizacji tłocznej Ø 90 mm o długości 241,3 mb, kanalizacji tłocznej Ø 160 mm o długości 189,50 mb, kanalizacji tłocznej Ø 200 mm o długości 1.583,20 mb, przepompownie ściekowe 1500mm - 2 kpl., roboty drogowe - 2000 m2.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie

Plan 33.436,00 zł. Wykonanie 33.435,11 zł.
Realizacja 99,99%
Zakres wykonanych robót obejmuje budowę tłoczni ścieków w miejscowości Silno, nadzór inwestorski oraz opłatę za przyłącze kablowe do stacji wodociągowej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - etap II

Plan 6.440,00 zł. Wykonanie 6.439,70 zł.
Realizacja 99,99%
Wykonano dokumentację kosztorysową w zakresie kanalizacji sanitarnej, dokonano opłaty za przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wykonano wydruk wielkoformatowy. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych.

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowo

Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 7.000,00 zł
Realizacja 100 %
Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzikowo.

Zadanie kontynuowane w latach następnych.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn

Plan 7.000,00 zł. Wykonanie 7.000,00 zł.
Realizacja 100 %
Wykonano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn.

Zadanie kontynuowane w latach następnych.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo

Plan 2.430,00 zł. Wykonanie 2.430,00 zł.
Realizacja 100 %
W ramach inwestycji opłacono usługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Przejdź do początku strony