Przejście do sekcji:

Treść strony - Odnawialne źródła energii, ekologia

Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej

Plan 3.450,00 zł. Wykonanie 3.444,00 zł.
Realizacja 99,82 %
W ramach inwestycji wykonano specyfikację techniczną dotyczącą zadania. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Plan 67.650,00 zł. Wykonanie 67.650,00 zł.
Realizacja 100 %
W 2019 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej do zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z przebudową drogi gminnej".

Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła

Plan 249.000,00 zł Wykonanie 249.000,00 zł.
Realizacja 100%
Udzielono 83 dotacje na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych

Plan 14.000 zł. Wykonanie 14.000zł.
Realizacja 100%
Udzielono 14 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy.

Przejdź do początku strony