Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje społeczne, integracja lokalnych społeczności

Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 687.565,00 zł Wykonanie 687.563,15 zł.
Realizacja 99,99%

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki
granitowej, nawierzchni chodników z kostki granitowej i płyt granitowych, nawierzchni chodników w parku, obramowania chodników kostką kamienną granitową na ławie betonowej – 129m2, ułożeniu krawężników granitowych surowo ciosanych na ławie betonowej – 600m, ułożeniu krawężników granitowych ciętych na ławie betonowej – 168m, ułożeniu krawężników betonowych wtopionych na ławie betonowej – 28m, ułożeniu obrzeży granitowych – 105m, montażu znaków pionowych D-18a – 2szt. oraz montażu elementów małej architektury: zestaw do ćwiczeń – 3pl, stojaki rowerowe – 3szt, ławki – 9szt, kosze na śmieci – 4szt. Wykonano również prace budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia, wykonaniu chodnika przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz podsypki pod kostkę przy alejkach parkowych.
Ponadto wykonano projekt budowlany oświetlenia parku dworskiego w Obrowie. Zakupiono 23 szt. lamp parkowych typu A-BORA LED.
Ponadto w ramach inwestycji przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, rekultywację trawników, nasadzeń drzew i krzewów oraz założono trawnik. Opłacono również nadzór inwestorski.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo

Plan 98.713,00 zł. Wykonanie 98.712,16 zł.
Realizacja 99,99 %
Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie kuchni oraz wyposażenie Sali w tym między innymi: krzesła i pokrowce na krzesła, talerze, grill gazowy, termosy do kawy i herbaty, garnki, patelnie, piekarnik elektryczny, patelnię elektryczną, zmywarkę, kuchnię gazową, rzutnik Full 3D z ekranem, robot kuchenny, warnik do wody.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno

Plan 104.550,00 zł. Wykonanie 104.550,00 zł.
Realizacja 100 %
W ramach inwestycji zagospodarowano teren przy boisku sportowym w miejscowości Silno poprzez zabezpieczenie skarp, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Przejdź do początku strony