Przejście do sekcji:

Treść strony - Obiekty sportowe

  • Boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem w miejscowości Silno

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno

Plan 202.836,00 zł. Wykonanie 202.834,39 zł.
Realizacja 99,99 %
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakończono inwestycję budowy boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi:
- boisko do piłki ręcznej;
- boisko do siatkówki;
- boisko do koszykówki.
Zamontowano piłko-chwyty za bramkami. Boisko ogrodzono typowym ogrodzeniem panelowym oraz oświetlono. Wykonano również mur oporowy zabezpieczający osuwanie się skarpy na płytę boiska.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Łążyn

Plan 702.046,00 zł. Wykonanie 702.045,51 zł.
Realizacja 99,99%
W ramach inwestycji poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowokosztorysowej, map sytuacyjno - wysokościowych, nadzorem inwestorskim, opłatą za przyłącze kablowe. Zakupiono pospółkę, piasek do przygotowania terenu pod budowę boiska.
Wybudowano boisko wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi:
- boisko do piłki ręcznej;
- boisko do siatkówki;
- boisko do koszykówki.
Boisko ogrodzono typowym ogrodzeniem panelowym oraz oświetlono. Wykonano również bieżnię (dystans 100m) oraz skocznię w dal.

Zadanie zakończone i rozliczone.

  • Bienia
  • Boisko_wielofunkcyjne_w_ynie_II
  • Obiekt_sportowy-wielofunkcyjny
  • Skocznia_do_skoku_w_dal

Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo

Plan 700.000,00 zł. Wykonanie 699.999,05 zł.
Realizacja 99,99 %
W ramach inwestycji wykonano roboty konstrukcyjno-budowlane oraz poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji.

Zadanie realizowane w roku kolejnym.

Przejdź do początku strony