Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje budowlane i termomodernizacyjne

Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

Plan 514.550zł. Wykonanie 514.549,23zł.
Realizacja 99,99%
W 2018 roku poniesiono koszty związane z wykonaniem konstrukcji nośnej ścian parteru budynku szkoły, nadzorem inwestorskim. Częściowo wykonano docieplenie budynku, pokrywanie podłóg i ścian, instalacje c.o. i wodno kanalizacyjne, roboty malarskie oraz remont sali gimnastycznej.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

  • SP Osiek nad Wis 2
  • SP Osiek nad Wis 3
  • Budynek Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą przed nadbudową
  • Budynek Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą przed nadbudową

Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej miejscowości Łążyn II

Plan 926.568zł Wykonanie 926.567,27zł.
Realizacja 100%
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. Wykonano prace zgodnie z umową polegające między innymi na wymianie okien piwnicznych, krat okiennych, ocieplenia ścian budynku, cokołu budynku oraz stropodachu.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice

Plan 455.022zł Wykonanie 455.021,47zł.
Realizacja 100%
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. W ramach inwestycji wykonano prace zgodnie z umową polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu dachu i ścian zewnętrznych budynku oraz wymianie źródeł i opraw oświetleniowych.
Dokonano modernizacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji systemu grzewczego z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła.

Inwestycja zakończona i rozliczona.

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie

Plan 1.023.162zł. Wykonanie 1.017.010,50zł.
Realizacja 99,40%
Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.
W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce starego budynku, budowie nowych pomieszczeń świetlicy, roboty elektryczne, roboty sanitarne, prace wykończeniowe.

Zadanie zakończone i rozliczone.

  • DSC_4200
  • DSC_4201
  • DSC_4205
  • DSC_4209
  • remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie czerwiec 2018r
  • remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie październik 2018r

Montaż kotła olejowego wraz z kominem i osprzętem w budynku gminnym w Skrzypkowie

Plan 40.200zł. Wykonanie 40.181,28 zł.
Realizacja 99,95%
Zakupiono i zamontowano kocioł olejowy wraz z kominem i osprzętem w budynku gminnym w Zębowie. Poniesiono również koszty związane z uruchomieniem kotła olejowego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie

Plan 177.283 zł. Wykonanie 177.282,69zł.
Realizacja 99,99%
W ramach inwestycji zamontowano klimatyzację na piętrze budynku Urzędu Gminy oraz opłacono nadzór inwestorski. Zamontowano klimatyzatory ścienne, instalację rurociągów miedzianych, instalacji przewodu odprowadzającego skropliny, wykonanie instalacji elektrycznej, przebicie otworów ścianach dla przewodów instalacyjnych, rozruch klimatyzacji.

Zadanie kontynuowane w roku 2019.

Przejdź do początku strony